وقف یک دستگاه آپارتمان برای احداث درمانگاه دانشگاه

یک دستگاه آپارتمان رای احداث درمانگاه به دانشگاه صنعتی شریف اهدا شد.

تاریخ انتشار : 1399/09/23
یک دستگاه آپارتمان، با مساحت ۱۴۰ متر مربع در منطقه ۳ تهران توسط خیر نیک اندیشی که خواستند نامشان پنهان بماند، به دانشگاه صنعتی شریف اهدا شد. طبق خواسته واقف محترم، هزینه فروش این آپارتمان صرف احداث درمانگاه دانشگاه صنعتی شریف خواهد شد. روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ، در دفتر آقای مهندس بهاری، عضو هیئت مدیره بنیاد حامیان، وکالت فروش این آپارتمان به بنیاد حامیان شریف داده شد. باشد که این هدیه بی منت، رحمتی بی پایان برای نیکوکار فرهیخته باشد.