پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف به همت فارغ التحصیلان

پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف به همت فارغ التحصیلان

تاریخ انتشار : 1399/09/23
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف افتخارات بسیاری در سطح ملی و بین المللی آفریده اند. این در حالی است که دانشجویان از امکانات مطلوبی به ویژه از نظر اسکان خوابگاه ها برخوردار نیستند. تعمیر و نگهداری خوابگاه ها موضوعی است که دانشگاه به طور مستمر با آن مواجه است، به همین جهت دانشگاه در نظر دارد طی مدت 4 سال تمامی خوابگاه های خود را نوسازی نماید. در این راه دانشگاه به همیاری و کمک شما حامیان عزیز نیازمند است. شما میتوانید با مراجعه به آدرس https://alumsharif.org/membership/hamyari/dormitory-upgrade به صورت انفرادی و گروهی اقدام به پرداخت مبلغ مورد نیاز یک اتاق نمایید و در صورت تمایل پلاک آن اتاق را به نام دلخواه ثبت کنید.